Sälja fakturor är inte ett tecken på dålig ekonomi

Posted by on


Företaget går dåligt och du behöver snabbt få bättre likviditet. Du kontaktar ett kreditbolag och bestämmer dig för att sälja fakturor. En lösning som ger företaget tillgång till pengar vilket blev lösningen på ett svårt ekonomiskt problem. Nej, att sälja fakturor är inte ett tecken på dålig ekonomi. Det är snarare ett tecken på effektiv fakturahantering.

En del ser factoring som en ”sista utväg”. Något man tar till när företaget går riktigt dåligt och man är stort behov av likvida medel. Ett fåtal kanske väljer alternativet med att sälja fakturor utifrån denna situation men de flesta gör det utifrån de fördelar som tjänsten ger. Fördelar som både är ekonomiska, tidsbesparande och trygghetsmässiga.

Bättre kassaflöde är grunden

Orsaken att denna missuppfattning vuxit fram kan mycket väl vara okunskapen kring hur ett företag drivs och hur dess ekonomi är uppbyggd. Att ett företag har ”lite på kontot” behöver inte alls spegla dess vinst. Företaget kanske har genomfört en stor investering i något som sedan kommer att säljas betydligt dyrare. Därmed skulle likviditeten kunna vara dålig under en period. Kanske till och med så dålig att betalning av vissa leverantörsfakturor måste skjutas upp. Men det betyder inte att företaget går dåligt.

Genom att sälja fakturor blir likviditeten bättre och ytterligare investeringar kan ske. Tack vare denna service kan därmed kapitalet snabbare användas för ytterligare investeringar eller inköp.

Men factoring sker bara mot kreditsvaga kunder….

Nej, sälja fakturor har fördelar oavsett om kunden är kreditsvag eller kreditstark. Första fördelen är att fakturerat belopp betalas så snabbt tack vare att kreditbolaget gör utbetalning samma dag som fakturan skickas ut till kunden.

Andra fördelen är att all administration sker av kreditbolaget. Man behöver därmed inte bry sig i att kontrollera betalningar eller skicka ut påminnelseavier.

Tredje fördelen är att man kan reducera kreditrisken och därmed låta kreditföretaget ta denna risk. Det innebär att man säljer fakturor utan regressrätt. Som företagare kan man välja om försäljningen ska ske med eller utan regressrätt. Visserligen försvinner kreditrisken utan regressrätt men det innebär även en högre kostnad.

Sammanfattningsvis finns flera fördelar med att sälja fakturor. Främst handlar det om att få loss kapital som därmed kan användas för att få företaget att växa ännu mer. Dessutom ingår fakturaservice så att den egna arbetstiden kan läggas på annat än fakturaadministration. Det går även att få bort kreditrisken helt men då får man räkna med en högre kostnad.