Vad är limit för factoring?

Posted by on


Det finns många olika termer och begrepp inom ekonomi och för att veta hur man ska hantera vissa saker behöver man förstå en del fackspråk. Här kommer vi gå igenom begreppet limit och vad det innebär för olika typer av lån.

Limit på kreditkort

Limit står för gräns och för ett kreditkort är det högsta beloppet du kan handla för på kortet. När du ansöker om ett kreditkort väljer du vilket belopp kreditkortet ska täcka, den siffran är din limit. Om du exempelvis tecknar ett kreditkort som du kan handla för 100.000 kr på är det beloppet din limit.

Limit på checkkredit

En checkkredit är som ett lånekonto eller ett kreditkort för företag utan själva plastkortet. Du kan använda checkkrediten för att betala fakturor och du betalar både en avgift för att ha lånekontot och en ränta för det belopp du nyttjat. Högsta beloppet du kan använda på din checkkredit är din limit.

Factoring

När du sätter igång med factoring, alltså belånar dina fakturor, fungerar det så att du skickar över dina fakturaunderlag till ett finansbolag. Oftast laddar du upp underlagen i finansbolagets system och de skickar sen iväg dina fakturor. I samband med att fakturorna skickas får då ett lån på exempelvis 60 procent av fakturabeloppet.

Limit inom factoring

För att inte det här lånet ska kunna bli hur högt som helst sätter man en övre belåningsgräns, en limit. Skulle dina kunder inte betala måste du själva betala av lånet till finansbolaget och därmed är det viktigt att gränsen inte är högre än du har råd med.

Vanlig limit

En vanlig limit för factoring ligger någonstans runt en månadsfakturering eller lite mer än så. Tanken är att du ska kunna belåna en genomsnittsmånads fakturabelopp och om du har en belåningsgrad på 60 procent behöver du ha en limit som är ungefär 1,5 gånger en månadsfakturering.

Behöver man mer?

Om företagets kostnader varierar kraftigt i storlek över året och den månatliga faktureringen varierar mycket i storlek kan det vara nödvändigt med en högre limit. Om snittfaktureringen ligger på 1 miljon kronor men en månad antingen ligger på 100.000 kr eller tre miljoner kommer en klassisk limit inte fungera.

Förutsebart kassaflöde

Factoring fungerar som smidigast när kassaflödet är stabilt över månaderna och förutsebart. Då fungerar en jämn limit och intäkterna rullar på i takt med kostnaderna. Om verksamheten inte ser ut så kan man behöva kolla på kompletterande finansieringsmodeller.